Przyszowice

Historia Przyszowic sięga XIII wieku chociaż pierwsze wzmianki pochodzą z ok. 1300 roku. Na mapie z 1736 roku uwidoczniono istnienie we wsi jakiegoś zamku lub dworu. W 1803 roku Przyszowice kupuje kupiec Gliwicki Franz Galli dla swojej córki Katarzyny, która wychodzi za mąż za Carla von Raczka z Czekanowa. Niesprecyzowana zostaje sprawa przebudowy zamku. Zachowana w USC w Przyszowicach kronika podaje, że miało to miejsce w latach 1890-95. Natomiast H. Polak podaje jako datę przebudowy lata 1898-1904. Być może też miały miejsce dwie przebudowy. Herby nad wejściem niewiele tu wyjaśniają - widniejący obok herbu Raczków herb, trudno jest zidentyfikować. Być może dalsze badania rozstrzygną tą kwestię.

W pobliskiej wsi Chudów znajdują się ruiny zamku. Najprawdopodobniej wieś powstała w II połowie XIII wieku jako niewielka osada na prawie polskim. Najwcześniejsze wzmianki o Chudowie pochodzą z początku XIV wieku. Pierwszy zanotowany w źródłach zapis nazwy wsi brzmi Cudow. Zamek wznieśli najprawdopodobniej Gierałtowscy. Jest to typowa rycerska siedziba nizinna.

Niewątpliwą atrakcją turystyczną okolicy jest ścieżka dydaktyczna "Potok Jasienica". W zaroślach nad potokiem można spotkać szereg gatunków ssaków, liczne owady, ślimaki, ptaki oraz płazy. Drzewa w parku mają niejednokrotnie wymiary pomnikowe. Najstarszym drzewem w parku jest dąb szypułkowy o obwodzie 555 cm w pierśnicy.

W odległym o kilka kilometrów Zabrzu znajduje się wyjątkowy skansen górniczy - Królowa Eliza. Jest to muzeum-kopalnia o ponad 200 letniej tradycji. Posiada jedyną w Europie czynną parową maszynę wyciągową. Podziemna trasa ma 1,5km i w trakcie jej zwiedzania można zobaczyć pokaz pracy wielkich maszyn górniczych. Więcej informacji na stronie: www.muzeumgornictwa.pl

Z dalszych wycieczek polecamy odwiedzenie Krakowa - dawnej stolicy Polski (1h jazdy), Bielsko-Białej oraz Wrocławia.